Overd8 = Overdacht

book-1209805_1920

Deze website is in het leven geroepen om korte overdenkingen te delen die ik maak van de Bijbel. Waarom de 8 in overdacht? In de Bijbel heeft het getal acht te maken met een nieuw begin, nieuw leven. Zo werden acht zielen in de ark in leven gehouden tijdens de zondvloed. Zij mochten een nieuw begin maken op de aarde. De Bijbel laat ons verrassend vaak iets ‘nieuws’ zien, een frisse kijk op het leven. Door te luisteren naar Gods Woord word je opgebouwd en vernieuwd. Ik hoop dat mijn overdenkingen daar een bescheiden bijdrage aan leveren. Verwacht geen ingewikkelde Bijbelstudie of preek, de gesproken overdenkingen duren maximaal 8 minuten 🙂

Advertenties
Uitgelicht bericht

Het Huwelijk

couple-2162950_1920

 

Een wat langer artikel deze keer over het huwelijk en wat Paulus daarover zegt.

Paulus schrijft in verschillende brieven over het huwelijk.
In 1 Corinthe 7 wijdt hij bijna een heel hoofdstuk aan de praktische kanten van het huwelijk. Hij doet dit naar aanleiding van vragen die de Corinthiërs hem gesteld hadden over huwelijk en echtscheiding.
In Efeze 5:21-33 schrijft Paulus over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.

Doorgaan met het lezen van “Het Huwelijk”

Wie voelt zich geroepen?

people-2616695_1920

 

 

Bij het woord Roeping denken we in christelijk Nederland al snel aan een speciale taak of opdracht die sommige gelovigen van God krijgen en anderen blijkbaar niet. Maar is dat ook de Bijbelse betekenis van het woord “roeping”?
In deze overdenking sta ik stil bij de Bijbelteksten die spreken over ‘roeping’ en ‘geroepen zijn tot’. En wat blijkt? God roept ALLE gelovigen! En niet omdat Hij ons aan het werk wil zetten, maar omdat Hij Zelf iets heeft wat Hij aan ons wil geven.

2 Tim.1:9 Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.

 

David en Jonathan

clasped-hands-541849_1920

 

 

De liefde en vriendschap tussen Jonathan en David is een prachtige illustratie van de liefde zoals Paulus die beschrijft in 1 Corinthe 13. In deze overdenking bespreek ik alle Bijbelteksten waar de vriendschap tussen deze twee mannen beschreven wordt. De liefde van Jonathan voor David heeft alle kenmerken in zich die we in 1 Corinthe 13 vinden over de liefde. Opvallend is dat bij elke ontmoeting het verbond tussen hen genoemd of vernieuwd wordt. Hun vriendschapsband is zo sterk omdat God er bij betrokken is.

De Liefde is niet jaloers 1 Cor. 13 deel3

beach-193786_1920

 

 

We zijn inmiddels toe aan de beschrijving van wat de liefde niet is.
De liefde is niet jaloers
De liefde pronkt niet
Zij is niet opgeblazen
Zij handelt niet ongepast

‘Agape’ is liefde die niet jaloers is omdat ze gericht is op het welzijn van de ander. De liefde verheugt zich erin als anderen gezegend worden! Ze schept niet op en doet zich niet gewichtig voor. Ook handelt ze niet zodanig dat ze anderen kwetst of in verlegenheid brengt.

 

 

Psalm 130 Verwachting en hoop!

people-2590524_1920

 

 

Opnieuw een overdenking over Psalm 130. De vorige keer stonden vooral vers 3 en 4 centraal. “Bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt”. Nog niet geluisterd? Bij U is vergeving!

Deze keer zien we hoe de dichter opklimt vanuit een diep dal. De Heer staat centraal in Psalm 130 en de psalmist ontdekt dat bij de Heer vergeving is. Dat leidt tot een leven in ontzag en verwachting en hoop op Zijn woord. Daar wil hij vervolgens anderen mee bemoedigen:

Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

psalm130insta

David als type van de Here Jezus

people-2562694_1920

 

Een “pittige” Bijbelstudie deze keer waarin behoorlijk wat door de Bijbel wordt gebladerd. Van Joh.5:39 en Luk.24:26 en 27 naar 1 Sam.19:11, en dan naar Psalm 59. Door deze Schriftplaatsen te vergelijken, ontdekken we dat David, ook in zijn lijden, een type is van de Here Jezus.

Ik heb ook een instagram account in het leven geroepen, waar ik aanvullingen wil delen rondom mijn blogs. Zoiets als “doorged8” bij “overd8” 🙂 Via foto’s en tekst wil ik laten zien hoe ik mijn Bijbeloverdenking heb voorbereid en zal ik studietips geven hoe je zelf de Bijbel kan onderzoeken. Het is voorlopig experimenteren en zoeken hoe ik de twee kan integreren en of jullie er iets aan hebben. Laat gerust weten wat je er van vindt.
Hier een link naar mijn instagram:

https://instagram.com/p/BbkW0zJF6TR/

 

De opstanding van de doden

IMG_20171104_203808

 

 

Paulus beschrijft in 1 Korinthe 15 de hoop die wij hebben omdat Christus is opgestaan. De woorden van 1 Korinthe 15:42-44 hebben we gelezen aan het graf van mijn schoonmoeder. Wat een troost en genade om te weten dat sterven en begraven worden een tijdelijke scheiding is. Mijn schoonmoeder zal in de toekomst opgewekt worden in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Net zoals alle gelovigen die gestorven zijn in Christus!

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑