Overd8 = Overdacht

book-1209805_1920

Deze website is in het leven geroepen om korte overdenkingen te delen die ik maak van de Bijbel. Waarom de 8 in overdacht? In de Bijbel heeft het getal acht te maken met een nieuw begin, nieuw leven. Zo werden acht zielen in de ark in leven gehouden tijdens de zondvloed. Zij mochten een nieuw begin maken op de aarde. De Bijbel laat ons verrassend vaak iets ‘nieuws’ zien, een frisse kijk op het leven. Door te luisteren naar Gods Woord word je opgebouwd en vernieuwd. Ik hoop dat mijn overdenkingen daar een bescheiden bijdrage aan leveren. Verwacht geen ingewikkelde Bijbelstudie of preek, de gesproken overdenkingen duren maximaal 8 minuten 🙂

Advertenties
Uitgelicht bericht

Hebreeuws versus Grieks denken

ancient-manuscripts-2319469_1920

Langs meerdere kanten ben ik de afgelopen tijd gewezen op de opvatting  dat er een groot verschil zou zijn tussen het Hebreeuwse en het Griekse denken. Het Hebreeuwse denken wordt dan min of meer gelijkgesteld met Bijbels denken en is dus “goed”. Het Griekse denken is fout en ons christelijke denken is geworteld in het Griekse denken.   Doorgaan met het lezen van “Hebreeuws versus Grieks denken”

David en Jonathan

clasped-hands-541849_1920

 

 

De liefde en vriendschap tussen Jonathan en David is een prachtige illustratie van de liefde zoals Paulus die beschrijft in 1 Corinthe 13. In deze overdenking bespreek ik alle Bijbelteksten waar de vriendschap tussen deze twee mannen beschreven wordt. De liefde van Jonathan voor David heeft alle kenmerken in zich die we in 1 Corinthe 13 vinden over de liefde. Opvallend is dat bij elke ontmoeting het verbond tussen hen genoemd of vernieuwd wordt. Hun vriendschapsband is zo sterk omdat God er bij betrokken is.

De Liefde is niet jaloers 1 Cor. 13 deel3

beach-193786_1920

 

 

We zijn inmiddels toe aan de beschrijving van wat de liefde niet is.
De liefde is niet jaloers
De liefde pronkt niet
Zij is niet opgeblazen
Zij handelt niet ongepast

‘Agape’ is liefde die niet jaloers is omdat ze gericht is op het welzijn van de ander. De liefde verheugt zich erin als anderen gezegend worden! Ze schept niet op en doet zich niet gewichtig voor. Ook handelt ze niet zodanig dat ze anderen kwetst of in verlegenheid brengt.

 

 

Psalm 130 Verwachting en hoop!

people-2590524_1920

 

 

Opnieuw een overdenking over Psalm 130. De vorige keer stonden vooral vers 3 en 4 centraal. “Bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt”. Nog niet geluisterd? Bij U is vergeving!

Deze keer zien we hoe de dichter opklimt vanuit een diep dal. De Heer staat centraal in Psalm 130 en de psalmist ontdekt dat bij de Heer vergeving is. Dat leidt tot een leven in ontzag en verwachting en hoop op Zijn woord. Daar wil hij vervolgens anderen mee bemoedigen:

Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

psalm130insta

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑