Overd8 = Overdacht

book-1209805_1920

Deze website is in het leven geroepen om korte overdenkingen te delen die ik maak van de Bijbel. Waarom de 8 in overdacht? In de Bijbel heeft het getal acht te maken met een nieuw begin, nieuw leven. Zo werden acht zielen in de ark in leven gehouden tijdens de zondvloed. Zij mochten een nieuw begin maken op de aarde. De Bijbel laat ons verrassend vaak iets ‘nieuws’ zien, een frisse kijk op het leven. Door te luisteren naar Gods Woord word je opgebouwd en vernieuwd. Ik hoop dat mijn overdenkingen daar een bescheiden bijdrage aan leveren. Verwacht geen ingewikkelde Bijbelstudie of preek, de gesproken overdenkingen duren maximaal 8 minuten ūüôā

Advertenties
Featured post

Blijven in de Wijnstok

grapes-690230_1920

 

 

Ik ben de ware wijnstok zegt de Here Jezus op de avond v√≥√≥r Zijn lijden en sterven. De gelovigen zijn de ranken. Om vrucht te dragen is het belangrijk om te blijven IN de wijnstok. Als we in de wijnstok blijven dan kan de Vader als ‘Wijngaardenier’ Zijn werk doen.

Elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

De Wijngaardenier snoeit de ranken zodat ze meer vrucht dragen. In het Grieks is reinigen hetzelfde woord als snoeien!
Dit en enkele andere gedachten over het gedeelte in Johannes 15:1-8.

Troost in verdrukking

bible-2062202_1920

 

 

Paulus begint zijn tweede brief aan de Korinthi√ęrs met een overvloed aan troost. Hoe meer verdrukking en lijden er is, hoe overvloediger ook de vertroosting.

2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Hoe lezen we de Bijbel?

bible-1868359_1920

Geen gesproken overdenking deze keer, maar geschreven. Ik ben druk aan het klussen in huis. De slaapkamer krijgt een ‚Äėmakeover‚Äô, nieuwe vloerbedekking, nieuw behang en een nieuwe kast. Daarvoor moet de hele kamer leeg. Ongelooflijk hoeveel spullen een mens verzamelt in √©√©n kamer. Ik kwam heel wat dingen tegen waar ik jaren geleden al afscheid van had moeten nemen. Ik bedacht me dat het in ons geloofsleven soms ook zo is. Continue reading “Hoe lezen we de Bijbel?”

Jesaja 26:3 & 4 – vrede in vertrouwen

dove-culipava-2289504_1920

 

 

Jesaja 26: 3 en 4

(NBG 51)
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.

(New King James Version)
You will keep him in perfect peace, Whose mind is stayed on You, Because he trusts in You.
Trust in the LORD forever, For in YAH, the LORD, is everlasting strength

Gods vrede, Zijn “Shalom” is er voor iedereen die op Hem vertrouwt!

Jesaja 26:1 & 2 – een sterke stad

jerusalem-1314766_1920

 

 

In Jesaja 26 is sprake van een bijzondere dag waarop een lied wordt gezongen over een sterke stad. Welke dag bedoelt Jesaja? En welke stad? We vinden een mooie parallel in Openbaring 21. Johannes beschrijft diezelfde ‘dag’ en hij beschrijft het nieuwe Jezuralem dat uit de hemel neerdaalt. In deze overdenking zet ik de beschrijvingen van Jesaja en Johannes naast elkaar.

H√©√©l de Schrift is nuttig

baby-2604853_1920

 

 

De meeste gelovigen zijn zich er wel van bewust dat het belangrijk is om de Bijbel te lezen en/of te bestuderen. Maar waarom dan precies? Wat kan het lezen van de Schrift uitwerken in ons leven? Paulus noemt in 2 Timotheus 3:16 vier nuttige effecten van de Schrift:
Het onderwijst ons; het houdt ons de gezonde leer voor.
Het weerlegt;  verkeerde leer of gedachten worden omvergehaald.
Het verbetert; het richt ons op en herstelt ons denken.
Het voedt ons op; het helpt ons geestelijk volwassen te worden.

Kortom, de Bijbel is een leerschool om volkomen toegerust te worden voor elk goed werk zie vers 17.

Jezus stilt de storm

geneva-2386028_1920

 

 

Een overdenking naar aanleiding van Markus 4:35-41. Wanneer het stormt in ons leven lijkt het soms alsof de Here Jezus slaapt. Ziet Hij wel waar we doorheen gaan? Laat het Hem onverschillig dat we dreigen te vergaan? Tegen de discipelen zegt Hij: “Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?”.
We mogen vol vertrouwen met Hem onze levensreis maken. De discipelen vroegen zich af “Wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen”? Petrus geeft later het antwoord op deze vraag “U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (Matth. 16:16).
Bij Wie kunnen we beter zijn als het stormt in ons leven?

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑