Overd8 = Overdacht

book-1209805_1920

Deze website is in het leven geroepen om korte overdenkingen te delen die ik maak van de Bijbel. Waarom de 8 in overdacht? In de Bijbel heeft het getal acht te maken met een nieuw begin, nieuw leven. Zo werden acht zielen in de ark in leven gehouden tijdens de zondvloed. Zij mochten een nieuw begin maken op de aarde. De Bijbel laat ons verrassend vaak iets ‘nieuws’ zien, een frisse kijk op het leven. Door te luisteren naar Gods Woord word je opgebouwd en vernieuwd. Ik hoop dat mijn overdenkingen daar een bescheiden bijdrage aan leveren. Verwacht geen ingewikkelde Bijbelstudie of preek, de gesproken overdenkingen duren maximaal 8 minuten 🙂

Advertenties
Featured post

Zijn juk is zacht

butterfly-224755_1920

Deze keer een korte overdenking over de woorden van de Here Jezus in Mattheus 11:28-30.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Continue reading “Zijn juk is zacht”

David als type van de Here Jezus

people-2562694_1920

 

Een “pittige” Bijbelstudie deze keer waarin behoorlijk wat door de Bijbel wordt gebladerd. Van Joh.5:39 en Luk.24:26 en 27 naar 1 Sam.19:11, en dan naar Psalm 59. Door deze Schriftplaatsen te vergelijken, ontdekken we dat David, ook in zijn lijden, een type is van de Here Jezus.

Ik heb ook een instagram account in het leven geroepen, waar ik aanvullingen wil delen rondom mijn blogs. Zoiets als “doorged8” bij “overd8” 🙂 Via foto’s en tekst wil ik laten zien hoe ik mijn Bijbeloverdenking heb voorbereid en zal ik studietips geven hoe je zelf de Bijbel kan onderzoeken. Het is voorlopig experimenteren en zoeken hoe ik de twee kan integreren en of jullie er iets aan hebben. Laat gerust weten wat je er van vindt.
Hier een link naar mijn instagram:

https://instagram.com/p/BbkW0zJF6TR/

 

De opstanding van de doden

IMG_20171104_203808

 

 

Paulus beschrijft in 1 Korinthe 15 de hoop die wij hebben omdat Christus is opgestaan. De woorden van 1 Korinthe 15:42-44 hebben we gelezen aan het graf van mijn schoonmoeder. Wat een troost en genade om te weten dat sterven en begraven worden een tijdelijke scheiding is. Mijn schoonmoeder zal in de toekomst opgewekt worden in onvergankelijkheid, in heerlijkheid en in kracht. Net zoals alle gelovigen die gestorven zijn in Christus!

Blijven in de Wijnstok

grapes-690230_1920

 

 

Ik ben de ware wijnstok zegt de Here Jezus op de avond vóór Zijn lijden en sterven. De gelovigen zijn de ranken. Om vrucht te dragen is het belangrijk om te blijven IN de wijnstok. Als we in de wijnstok blijven dan kan de Vader als ‘Wijngaardenier’ Zijn werk doen.

Elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

De Wijngaardenier snoeit de ranken zodat ze meer vrucht dragen. In het Grieks is reinigen hetzelfde woord als snoeien!
Dit en enkele andere gedachten over het gedeelte in Johannes 15:1-8.

Troost in verdrukking

bible-2062202_1920

 

 

Paulus begint zijn tweede brief aan de Korinthiërs met een overvloed aan troost. Hoe meer verdrukking en lijden er is, hoe overvloediger ook de vertroosting.

2 Korinthe 1:3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting,
4 Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

Hoe lezen we de Bijbel?

bible-1868359_1920

Geen gesproken overdenking deze keer, maar geschreven. Ik ben druk aan het klussen in huis. De slaapkamer krijgt een ‘makeover’, nieuwe vloerbedekking, nieuw behang en een nieuwe kast. Daarvoor moet de hele kamer leeg. Ongelooflijk hoeveel spullen een mens verzamelt in één kamer. Ik kwam heel wat dingen tegen waar ik jaren geleden al afscheid van had moeten nemen. Ik bedacht me dat het in ons geloofsleven soms ook zo is. Continue reading “Hoe lezen we de Bijbel?”

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑